ادامه مطلب

انواع نسخه های بازی و کرک ها

 هر زمانی که بازی منتشر میشود به عنوان نسخه ای خاص میباشد و اکثر ما […]

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷